Ing. Nikola Nosková

Bakalářská práce

Podpora prodeje v IN-store komunikaci

Sales promotion in IN-store communication
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou úspěšné podpory prodeje zaměřenou na prodejní plochu (in-store) a veškeré komunikace v místě prodeje. Teoretická část mé práce zahrnuje úvod do marketingu a objasnění nejdůležitějších pojmů daného tématu. Za nejdůležitější považuji nástroje využívané v podlinkové marketingové komunikaci a na samotné techniky a metody podpory prodeje. V teorii se dále …více
Abstract:
My Bachelor Thesis is focused on various issues of an effective sale support in stores including all types of communications. The theoretical part consists of the introduction to marketing and clarification of the most important terms of presented themes. One of the most important topics includes the tools used in marketing communication and its techniques, as well as the methods used by the sale support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní