Mgr. Iveta Sedláčková

Bakalářská práce

Analýza a návrh informačního systému pro krizový management

Analysis and design information system for crisis management
Anotace:
Tato práce analyzuje současný stav legislativy krizového řízení, zajištění jeho fungování v některých krajích a způsob sdělování informací občanům prostřednictvím webových serverů krajských úřadů. Vzhledem k tomu, že portály krajů často nebývají dostatečně přístupné, byl navržen informační systém, který by krajům umožňoval jednoduše publikovat důležité informace o krizovém řízení přístupným způsobem …více
Abstract:
This thesis provides analysis of current state of crisis management legislation, securing its functions in a few of regions and the means of informing the citizens through websites of all the regional offices. Since the portals of the regions are often not accessible enough, an information system was designed to help the regions easily publish important information about crisis management in an accessible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky