Theses 

Analýza a návrh informačního systému pro krizový management – Mgr. Iveta Sedláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Iveta Sedláčková

Bakalářská práce

Analýza a návrh informačního systému pro krizový management

Analysis and design information system for crisis management

Anotace: Tato práce analyzuje současný stav legislativy krizového řízení, zajištění jeho fungování v některých krajích a způsob sdělování informací občanům prostřednictvím webových serverů krajských úřadů. Vzhledem k tomu, že portály krajů často nebývají dostatečně přístupné, byl navržen informační systém, který by krajům umožňoval jednoduše publikovat důležité informace o krizovém řízení přístupným způsobem.

Abstract: This thesis provides analysis of current state of crisis management legislation, securing its functions in a few of regions and the means of informing the citizens through websites of all the regional offices. Since the portals of the regions are often not accessible enough, an information system was designed to help the regions easily publish important information about crisis management in an accessible way.

Klíčová slova: Krizové řízení, krizový management, legislativa, krizové stavy, krajský úřad, web, přístupnost, strukturovaná analýza, návrh systému

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz