Bc. Tereza Julišová

Bakalářská práce

Sekundární prevence kázeňských problémů na 2. stupni základních škol z pohledu školního psychologa a metodika prevence

Secondary prevention of disciplinary problems at the 2nd level of primary schools from the point of view of a school psychologist and a prevention methodology specialist
Anotace:
Bakalářská práce Sekundární prevence kázeňských problémů na druhých stupních základních škol z pohledu metodika prevence a školního psychologa se zabývá srovnáním základních škol z různých socioekonomických prostředí. Veškeré rozhovory byly pořízeny na základních školách v Brně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy související s kázní a kázeňskými …více
Abstract:
The bachelor's thesis Secondary prevention of disciplinary problems at the second stage of primary schools from the point view of methodist of prevention and school psychologist deals with the comparison of primary schools from different socio-economic backgrounds. All interviews were conducted at primary schools in Brno. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta