Bc. Vlastislav Forch

Diplomová práce

Hry v rozšířené formě

Extensive games
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme hrám v rozšířené formě s úplnou informací, konkrétně opakovaným hrám, ve kterých je několikrát hrána stejná strategická hra. Užitek hráče je závislý na jeho výhrách ve všech opakování strategické hry. Práce shrnuje tvrzení známá jako folk theorems pro opakované hry.
Abstract:
In this thesis we study extensive games with perfect information, specifically repeated games in which we play some strategic game many times. Player's utility depends on gains from all repeating. The thesis summarizes propositions known as folk theorems for repeated games.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. David Kruml, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Libor Polák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika