Bc. Vlastislav Forch

Master's thesis

Hry v rozšířené formě

Extensive games
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme hrám v rozšířené formě s úplnou informací, konkrétně opakovaným hrám, ve kterých je několikrát hrána stejná strategická hra. Užitek hráče je závislý na jeho výhrách ve všech opakování strategické hry. Práce shrnuje tvrzení známá jako folk theorems pro opakované hry.
Abstract:
In this thesis we study extensive games with perfect information, specifically repeated games in which we play some strategic game many times. Player's utility depends on gains from all repeating. The thesis summarizes propositions known as folk theorems for repeated games.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. David Kruml, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Libor Polák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics