Theses 

SWOT analýza firmy AB Facility a.s.a inovace vybraných subsystémů – Bc. Veronika Panovčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Panovčíková

Diplomová práce

SWOT analýza firmy AB Facility a.s.a inovace vybraných subsystémů

SWOT analysis of AB Facility a.s. company and innovation of chosen subsystems

Anotace: Práce se zabývá SWOT analýzou firmy, respektive její divizí a odhaluje silné a slabé stránky divize a potenciální příležitosti a hrozby. Na základě slabých stránek jsou zvoleny dva subsystémy, které jsou velmi důležité pro ziskovost celé divize. Důkladnou analýzou subsystémů obchod a nákup jsou identifikovány klíčové nedostatky, ke kterým jsou následně navrženy opatření ke zlepšení. Navržené inovace by měly vést ke zlepšení procesů ve vybraných sysbsytémech a k celkovému zlepšení finanční situace divize.

Abstract: Diploma thesis is focused on SWOT analysis of company or its division and shows on strong and week points and also potencial opportunities and threats. On the basis of strong points are chosen two subsystems, which are very important for profitability of all division. Thorough analysis of subsystems- business and purchase- are identified key failures and consequently are proposed measures to improve. Proposed innovations should lead to improved processes in selected sybsytems a also to improved of financial situation of all division.

Klíčová slova: SWOT analýza, obchod, nákup, zákazníci, dodavatelé.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Tesař
  • Oponent: Mgr. Petr Skácel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz