Veronika Zavoralová

Master's thesis

Přechod k demokracii v Peru v 80. letech a následný vývoj země

Transition to democracy in Peru in the 80s and the following development of the country
Anotácia:
Tato diplomová práce analyzuje přechod k demokracii v Peru a sleduje, jaký byl následný vývoj této země po nastolení demokratického režimu. Vzhledem k tomu, že je demokracie stěžejním pojmem práce, nejprve se tento termín definuje a dále se hodnotí jeho současný stav ve světě a podrobněji v Latinské Americe. Práce poukazuje na to, že přechod k demokracii v Peru byl v mnoha ohledech podobný ostatním …viac
Abstract:
This thesis analyses the transition to democracy in Peru and monitors the following development of the country after installing democratic regime. Since the democracy is the fundamental notion of this thesis, first of all it is defined and after is evaluated the current state of democracy in the world and more in detail in Latin America. The thesis shows that the transition to democracy in Peru was …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedúci: Otakar Volenec
  • Oponent: Jan Kochan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24949

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie