Bc. Petra Nečasová

Diplomová práce

Komunikační kanály v pojišťovnictví

Communication Channels in Insurance Industry
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Komunikační kanály v pojišťovnictví“ je hodnocení komunikačních kanálů na bázi telekomunikačních sítí využívaných pojišťovnami pro komunikaci se zákazníky a zájemci o pojištění. Na základě posouzení stávajícího stavu komunikačních kanálů vybraných pojišťoven jsou předloženy doporučení pro tuto oblast. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska potřebná pro následnou …více
Abstract:
The subject of the thesis „Communication Channels in Insurance Industry“ is to evaluate communication channels on telecommunications network basis using by insurance companies for communication with customers and interested persons in buying an insurance. On the basis of evaluation the current state of communication channels are presented recommendations for chosen insurance companies. First two charters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta