Bc. Veronika Jelínková

Bakalářská práce

Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny

Conjugated Thiophene Derivatives Bearing Electron Donor and Carbonyl Groups
Anotace:
Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny mohou vystupovat jako prekurzory pro tvorbu složitějších push-pull chromoforů. Tato práce pojednává o obecné charakteristice a vlastnostech push-pull chromoforů a jejich využití zejména v optice a elektronice. Dále byly shrnuty metody příprav a využití derivátů thiofenu nesoucí donorní jednotky a karbonylové funkční …více
Abstract:
Conjugated thiophene derivatives bearing electron-donor and carbonyl functional groups may act as precursors for the formation of more complex push-pull chromophores. This work discusses the general characteristics and properties of push-pull chromophores and their utilization in optics and electronics. Furthermore, it summarizes the methods of preparation and use of thiopehene derivatives bearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Veronika. Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie

Práce na příbuzné téma