Ing. Veronika VEČERKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace

Analysis of traffic state in the town of Zlin and the suggestion of solution of current situation
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a řešením problémů v oblasti dopravy ve městě Zlín. V teoretické části definuje základní pojmy, uvádí legislativu, úřady a instituce působící v této oblasti v ČR. Dále práce vymezuje dopravní politiku ČR, projekty realizované v ČR v oblasti dopravy a v neposlední řadě je zde uvedena i charakteristika města Zlína. Praktická část popisuje aktuální stav jednotlivých …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis and the problem solving in the area of Zlin{\crq}s trans-port. In the theoretical part it{\crq}s defines the basic concepts, points out the legislation, the authorities and the institutions acting in the area of the traffic in the Czech Republic. Fur-thermore, this work limits transport policy of the Czech Republic, the realized projects in the Czech Republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007
Identifikátor: 5648

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedúci: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEČERKOVÁ, Veronika. Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace . Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economic policy and administration / Public sector administration and regional development