Theses 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kabelových rozvodů NN, VN v k.ú. Slavonín – Vladan Svěntý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vladan Svěntý

Bakalářská práce

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kabelových rozvodů NN, VN v k.ú. Slavonín

Survey for Purposes of Building Documentation of the MV, HV Cable Grid in c.ú. Slavonín

Anotace: Tato bakalářská práce popisuje vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro společnost ČEZ Distribuce a.s. Bakalářská práce popisuje pracovní postup při použití technologií digitální tachymetrie a GNSS.

Abstract: This Bachelor´s dissertation describes elaboration of geodetic documentation of actual contruction for a company ČEZ Distribuce a.s. The Bachelor´s dissertation describes a workflow with using technology the digital tacheometry and GNSS.

Klíčová slova: tachymetrie, GNSS, elektronická totální stanice, elektrické kabelové vedení

Keywords: tacheometry, GNSS, electronic total station, electric cable line

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Petr Wagner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz