Vojtěch CILEČEK

Bachelor's thesis

Translating wordplay: T. Pratchett's Discworld

Translating wordplay: T. Pratchett's Discworld
Abstract:
This bachelor thesis analyses the tools and methods used by Jan Kantůrek, one of the Czech Republic's most renown translators, in translating jokes and wordplay in Sir Terry Pratchett's first Discworld novel, The Colour of Magic. The main goal of the thesis is to examine Kantůrek's translation and study the similarities and differences between it and the original text. The thesis is divided into two …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje nástroje a metody, které Jan Kantůrek, jeden z nejznámějších českých překladatelů, použil při překladu vtipů a slovních hříček v prvním románu ze série Discworld sira Terryho Pratchetta, Barva kouzel. Hlavním cílem práce je prozkoumat překlad pana Kantůrka a srovnat podobnosti a rozdíly mezi ním a originálním textem. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Magdalena Hanusková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CILEČEK, Vojtěch. Translating wordplay: T. Pratchett's Discworld. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta