Bc. Marie Vaňková

Diplomová práce

Komparativní analýza regionální politiky v ČR a v Německu

A comparative analysis of the regional policy in the Czech Republic and in Germany
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparativní analýzou regionální politiky v České republice a Německu s hlavním důrazem na programové období 2007 - 2013. Teoretická část definuje pojem regionální politika, její cíle a nástroje. Druhá část se zaměřuje na regionální politiku v České republice, její historický vývoj, institucionální a programové zabezpečení a podporou regionů z prostředků EU. Třetí kapitola …více
Abstract:
Diploma thesis deals with a comparative analysis of the regional policy in the Czech republic and Germany, focusing on the programming period 2007 - 2013. Theoretical part defines the concept of regional policy, its aims and instruments. The second part focuses on regional policy in the Czech Republic, its historical development, institutional and programmatic provision and aid from the EU funds. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta