BcA. Amaliya ABDURASHIDOVA

Diplomová práce

Kompoziční styl Nikolaje Metnera v kontextu Stříbrného věku se zaměřením na klavírní sonáty op. 22, op. 27, op. 38.

Compositional style of Nikolai Metner in the context of the Silver Age focusing on the analysis of piano sonatas op. 22, op. 27, op. 38.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá klavírní tvorbou ruského skladatele Nikolaje Karloviče Medtnera se zaměřením na tři klavírní sonáty op. 22, op. 27, op. 38. První kapitola je věnována osobnosti skladatele v kontextu Stříbrného věku v ruské kultuře. Druhá část seznamuje se specifickým kompozičním stylem, ve kterém se objevují Pohádky jako nový typ hudebního zpracování. Třetí kapitola je zaměřena na význam …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the piano works of Russian composer Nikolai Medtner with a focus on three piano sonatas Op. 22, Op. 27, Op. 38. The first chapter deals with a personality of the composer in the context of the Silver Age in Russian culture. The second part introduces a specific composition style in which Fairy Tales appear as a new type of musical processing. The third chapter focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Michel, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABDURASHIDOVA, Amaliya. Kompoziční styl Nikolaje Metnera v kontextu Stříbrného věku se zaměřením na klavírní sonáty op. 22, op. 27, op. 38.. Ostrava, 2020. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění