Mgr. Petra Rejmontová

Bakalářská práce

Oxidační stres u bakterií

Oxidative stress in bacteria
Anotace:
Oxidační stres je nevyhnutelnou součástí metabolismu aerobních bakterií. Radikály poškozují zejména DNA, lipidy a proteiny. Při nedostatečné obraně může oxidační poškození vést k výskytu mutací, proteolýze, či inhibici proteosyntésy. Ochrana bakterií před oxidačním poškozením je postavena na syntéze antioxidantů a tvorbě opravných mechanismů. Protože cytoplazmatický protein FerB bakterie Paracoccus …více
Abstract:
Oxidative stress is inevitable part of metabolism of aerobic bakteria. The main targets of radicals are DNA, lipids and proteins. The inadequate defence may leed to mutations, proteolysis or inhibition of protein synthesis. The protection of bacteria against oxidative damage is based on synthesis of antioxidants and production of reparative mechanisms. Since the cytoplasmic protein FerB of Paracoccus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie