Tereza ČÁPOVÁ

Bachelor's thesis

Bariery dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit pro vstup do organizací využívaných vrstevníky.

Barriers for children from socially excluded Roma localities for the entry to organizations used by their contemporaries.
Abstract:
Bakalářská práce nahlíží na trávení volného času dětí a mládeže z vyloučené romské lokality. V teoretické části bakalářské práce představuji klíčové oblasti tématu. Prezentuje sociálně vyloučené romské lokality a organizace, které se věnují volnému času. Výzkumná část se skládá z informovanosti dětí a mládeže o organizacích volného času v Ústí nad Labem.
Abstract:
(This) Bachelor thesis looks at spending free time children and youth excluded from Roma loclities. In the theoretical part of bachelor thesis present key areas of topic. Presents socially excluded Roma localities and organizations, which dedicated of free time. The research part consist from informed children and youth about organization of free time in Usti nad Labem.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Vašat

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČÁPOVÁ, Tereza. Bariery dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit pro vstup do organizací využívaných vrstevníky.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická