Theses 

Píseň jako nejdůležitější část vyučovací hodiny – Mgr. Marcela Lexová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English

Mgr. Marcela Lexová

Bachelor's thesis

Píseň jako nejdůležitější část vyučovací hodiny

Song as the centerpiece of the lesson

Abstract: Bakalářská práce „Song as the centerpiece of the lesson“ pojednává o využití hudby při výuce anglického jazyka. Práce uvádí metodologie a výzkumy, které podporují využití hudby při výuce, dále se práce zaměřuje na aktivity spojené s hudbou, které lze využít v různých částech hodiny. Hlavní část práce obsahuje plány vyučovacích hodin, které se zabývají výukou různých jazykových dovedností pro studenty s různou úrovní znalosti jazyka. Plány hodin jsou vypracovány tak, aby mohli být dále použity a měněny dle potřeb vyučujícího.

Abstract: Bachelor thesis “Song as the centerpiece of the lesson” deals with utilization of music in English language learning. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part presents methodologies and pieces of research that support the use of music in the lesson. Then the thesis focuses on activities connected with music that can be used in different parts of the lesson. The main part of the thesis includes lesson plans that deal with teaching different language skills to students on different levels of language knowledge. Lesson plans are created to be reused and adapted according to the needs of the teacher.

Keywords: Songs, music, activities, lesson plans, students, teacher

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Suchý

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/7/2019 07:03, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz