Mgr. Marcela Lexová

Bachelor's thesis

Píseň jako nejdůležitější část vyučovací hodiny

Song as the centerpiece of the lesson
Anotácia:
Bakalářská práce „Song as the centerpiece of the lesson“ pojednává o využití hudby při výuce anglického jazyka. Práce uvádí metodologie a výzkumy, které podporují využití hudby při výuce, dále se práce zaměřuje na aktivity spojené s hudbou, které lze využít v různých částech hodiny. Hlavní část práce obsahuje plány vyučovacích hodin, které se zabývají výukou různých jazykových dovedností pro studenty …viac
Abstract:
Bachelor thesis “Song as the centerpiece of the lesson” deals with utilization of music in English language learning. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part presents methodologies and pieces of research that support the use of music in the lesson. Then the thesis focuses on activities connected with music that can be used in different parts of the lesson …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedúci: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English

Práce na příbuzné téma