Lenka PAPEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Fenomén eutanazie

Phenomenon of euthanasia
Anotácia:
V první kapitole teoretické části je cílem přiblížit pojem eutanazie, její vymezení od historie po současnost a uchopení eutanazie v legislativě České republiky. Budou zde popsány základní rozdíly mezi eutanazií legální a nelegální na příkladech zemí, které jsou s tímto tématem nejvíce spjaty a také bude v práci vysvětlen pojem aktivní a pasivní eutanazie. Závěr této kapitoly bude věnován osobám, které …viac
Abstract:
The first chapter of the theoretical part of the bachelor thesis is aimed to specify the term euthanasia, its definition from history until present time and understanding of euthanasia in the legislation of the Czech Republic. Basic differences between legal and illegal euthanasia are described on the examples of the countries, which are connected with this topic the most; terms active and passive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ilona Trefná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAPEŠOVÁ, Lenka. Fenomén eutanazie. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / SPAk+2