Bc. Pavlína Říčná

Bakalářská práce

Rizika spojená s přijetím dítěte do náhradní rodinné péče z pohledu biologických dětí náhradních rodičů

Risks Associated with the Admission of a Child to a Foster Care from the Perspective of Foster Parents' Biological Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pěstounskou péčí a riziky přijetí pěstounského dítěte z pohledu biologického dítěte. V teoretické části je popsána pěstounská péče a její typy, z čehož péče dlouhodobá je pro práci klíčová. Informuje o možnostech získávání pěstounů, jejich kompetencích, předpokladech a motivech vedoucích k pěstounské péči. Popisuje způsoby výchovy, vztahy mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the foster care and the risks of foster child adoption from the perspective of a biological child. The theoretical part describes foster care and its types, mainly the long-term care which is crucial for the thesis. It informs about possibilities of acquiring foster parents, their competences, assumptions and motives leading to foster care. It describes ways of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/d0hbf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě