Bc. Pavlína Říčná

Bachelor's thesis

Rizika spojená s přijetím dítěte do náhradní rodinné péče z pohledu biologických dětí náhradních rodičů

Risks Associated with the Admission of a Child to a Foster Care from the Perspective of Foster Parents' Biological Children
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá pěstounskou péčí a riziky přijetí pěstounského dítěte z pohledu biologického dítěte. V teoretické části je popsána pěstounská péče a její typy, z čehož péče dlouhodobá je pro práci klíčová. Informuje o možnostech získávání pěstounů, jejich kompetencích, předpokladech a motivech vedoucích k pěstounské péči. Popisuje způsoby výchovy, vztahy mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the foster care and the risks of foster child adoption from the perspective of a biological child. The theoretical part describes foster care and its types, mainly the long-term care which is crucial for the thesis. It informs about possibilities of acquiring foster parents, their competences, assumptions and motives leading to foster care. It describes ways of education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě