Mgr. Lucie Prachmanová

Bakalářská práce

Televize nebo internet? Analýza uživatelského chování žáků základní školy

Television or Internet? Analysis of the children media behavior
Anotace:
Tato práce srovnává médiální chování studentů v rámci jejich užívání televize a internetu. Televize je zde chápána jako "staré médium", internet jako médium "nové". Práce je zaměřena na běžné užívání obou médií a lze ji pokládat za příspěvek k výzkumu v oblasti užívání nových médií u mladých. Skládá se ze tří částí. V teoretické části jsou popsány koncepty a východiska, nutná pro pochopení výzkumného …více
Abstract:
This thesis aims to compare media use styles among students in terms of their use of television and internet. The television is seen as an "old medium", the internet as a "new medium". The thesis focuses on a common use of both media and it can be considered as a contribution to the research of media use styles of new media among the young. This thesis is divided into three parts. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií