Anna Zlesáková

Bakalářská práce

Marketing: Jak reklama ovlivňuje lidské jednání?

Marketing: How advertisement affects human action?
Anotace:
Práce se zabývá reklamou a jejím vlivem na lidi. Jsou zde popisovány různé marketingové strategie, tvorba reklamy, formy reklamy a dnešní vnímání značek. Autorka postupovala formou kvalitativní metody, kdy ve své práci vycházela z rozhovorů se svými respondenty a ze svých vlastních zkušeností s reklamou a prodejem.
Abstract:
The bachelor thesis is about advertisement and its impact on people. The author describes various marketing strategies, creation of advertisements and commercials, forms of advertisements and today´s perception of brands. The thesis has been done by qualitative methodology, which included interviews and author´s own experiences from selling and advertising.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Retka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zlesáková, Anna. Marketing: Jak reklama ovlivňuje lidské jednání?. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie