Bc. Severin Simko

Diplomová práce

Implementace systémov pre detekciu prienikov a log management

Implementation of systems for intrusion detection and log management
Anotace:
IT hrozby vyžadujú stále pokročilejšie a sofistikované IT bezpečnostné riešenia ktoré chránia organizácie a firmy. Log management a systémy pre detekciu prieniku patria k takýmto bezpečnostným riešeniam. Cieľom tejto diplomovej práce bolo preskúmať log management systém Graylog a systém pre detekciu prieniku OSSEC. Oba systémy boli analyzované, nasadené a integrované do IT infraštruktúry firmy AXENTA …více
Abstract:
Increasing IT threats requires advances and sophisticated IT se- curity solutions that can keep the organizations and companies safe. Log Management and Intrusion Detection Systems are one of these solutions. The aim of this master thesis was to examine the Log Man- agement system Graylog and the Host-based Intrusion Detection sys- tem OSSEC. Both systems were analyzed, deployed and integrated into …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Peter Jankovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma