Bc. Kristýna Kovářová

Diplomová práce

Identifikace cílové skupiny pro vstup módní značky na trh

Target group identification for purposes of fashion brand market entrance
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je určení cílové skupiny pro vstup nové módní značky na trh. Teoretická část práce nejprve zasazuje cílený marketing do historického kontextu a poté zpracovává téma jeho uplatnění v praxi s důrazem na moderní metody a přístupy k segmentaci trhu. Výzkumná část práce sestává ze segmentačního výzkumu, jehož cílem bylo vyprofilovat segmenty a vytvořit segmentační mapu pro …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is target group identification for purposes of a new fash-ion brand market entrance. First the theoretical part puts target marketing into the historical context and then it processes a topic of its application in practise with an emphasis on modern methods and approaches to the market segmentation. The research part of the the-sis consists of a segmentation research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovářová, Kristýna. Identifikace cílové skupiny pro vstup módní značky na trh. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe