Bc. Petr Mrhálek

Bachelor's thesis

Vulgarismy a jejich vnímání v českém a švédském prostředí

Vulgarisms and their perception in Czech and Swedish environment
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním a zmapováním vulgarismů ve švédském a českém prostředí a jejich vnímání společností. Práce se bude také věnovat historickému vývoji vulgarismů od nejstarších zmínek až po současnost.
Abstract:
The bachelor thesis deals with exploring and analysing vulgarisms in Swedish and Czech environment and their perception by contemporary society. In the thesis we intend to look at the historical development of vulgarisms from the oldest findings to the present days.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Lukešová
  • Reader: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Scandinavian Studies

Theses on a related topic