Vlasta FLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Diferencovaná výživa dospělých osob dle charakteru práce.

Differentiated Nutrition of Adults According to The Character of Work.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diferencované výživy dospělých osob dle charakteru práce. Popisuje jednotlivé složky výživy, charakterizuje jejich význam a funkci na lidský organizmus, uvádí výživová doporučení, vymezuje skladbu potravin pro dospělé osoby a zmiňuje zdravotní rizika způsobená nevhodně zvolenou stravou, která postihují většinu dospělé populace v České republice.
Abstract:
This thesis deals with differential nutrition of adults according to the character of work. Describes the components of nutrition, characterized by their meaning and function of the human body, provides dietary guidelines, defines the consumption of food for adults, and identifies the health risks caused by poorly selected diet, which affect the majority of the adult population in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLÍČKOVÁ, Vlasta. Diferencovaná výživa dospělých osob dle charakteru práce.. Kroměříž, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe