Pavla Ronovská

Bakalářská práce

Veřejná správa (oblast školství včetně systému financování)

Public administration (including a funding system)
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je „Veřejná správa (oblast školství včetně systému financování)“. Práce je rozdělena do šesti částí. První část se věnuje historii školství, další část popisuje veřejnou správu, co veřejná správa je, kým je vykonávaná a její způsob financování. Třetí část se zabývá všemi typy škol a jejich právní úpravou. Čtvrtá část se věnuje financování základního školství, jaké jsou možnosti …více
Abstract:
The topic of my Bachelor thesis is the „Public administration (including a funding system)”. The thesis is divided into six parts. The first part deals with history education. The next part describes public administration, what the public administration is, by whom it is being practised and its way of financing. The third part deals with all types of schools and their legal regulations. The fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA
  • Oponent: Mgr. Daniela Červenclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku