Kamila Matuchová

Bakalářská práce

Městská památková rezervace Pardubice - postoje občanů a veřejné správy k cestovnímu ruchu

Anotace:
Analýza názorů občanů, zástupců veřejné správy a představitele NPÚ k aktuálnímu stavu MPR Pardubice, k její regeneraci a k rozvoji cestovního ruchu v destinaci a komparativní analýza vývoje těchto názorů v čase.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.