Bc. Pavel Opálený

Diplomová práce

Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku v ČR a zemích Evropské Unie

Legal regulation of working hours and rest periods in Czech Republic and EU countries
Anotace:
Diplomová práce shrnuje právní problematiku pracovní doby a doby odpočinku v České republice a v zemích EU. V první kapitole se zaměřuje na vymezení základních pojmů pracovně právních vztahů. Diplomová práce nezapomíná ani na historický vývoj této problematiky a na současné problémy rozvržení pracovní doby, problematiky doby odpočinku, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti a na zvláštní …více
Abstract:
This thesis summarizes the legal issues of working hours and rest periods in the Czech Republic and EU countries. The first chapter focuses on the definition of basic concepts of labor relations. This thesis does not forget the historical development of the problem and the current problems working time, rest periods issues, overtime, night work, work readiness and the special working conditions and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa