Bc. Veronika DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Diverzita a morfologické adaptace krabů (Decapoda: Trapezioidea) asociovaných s živými korály Indo-západotichomořské oblasti

Diversity and morphological adaptations of crabs (Decapoda: Trapezioidea) associated with living corals of the Indo-West Pacific Area
Anotace:
Diplomová práce se věnuje morfologickým adaptacím korálobiontních krabů nadčeledi Trapezioidea Indo-pacifické oblasti. Teoretická část je věnována stručné problematice korálobiontních krabů a jejich hostitelů. Praktická část se zabývá vyhodnocením vybraných morfologických adaptací za pomoci elektronového mikroskopu (SEM) a následnou analýzou kladistickým programem Winclada. Srovnání morfologie daktylů …více
Abstract:
This master thesis is devoted to morphological adaptations of symbiotic crabs of the superfamily Trapezioidea asssociated with Indo-West Pacific scleractinian corals. The literature part focuses on systematics and biology of symbiotic crabs, the experimental part concerns the interpretation of morphological adaptations by using electron microscopy (SEM), and afterwards by their analysis via the cladistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Veronika. Diverzita a morfologické adaptace krabů (Decapoda: Trapezioidea) asociovaných s živými korály Indo-západotichomořské oblasti. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.