Bc. Matúš Pribula

Bakalářská práce

Rozdiely v ekonomickej úrovni regiónov Slovenska a možnosti ich znižovania

Differences in the level of economic regions in Slovakia and possibilities of their reduction
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is the classification and analysis of regional economic policy of the Slovak Republic. Part of this work compare the level of the Slovakia regions, with proposals for solutions to reduce their differences.
Abstract:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je klasifikácia a analýza regionálnej hospodárskej politiky Slovenskej republiky. Súčasťou práce je aj porovnanie úrovne regiónov Slovenska s návrhmi riešení na znižovanie ich rozdielov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Samson, CSc.
  • Oponent: Ing. Ján Lacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management