Anna Jedličková

Bakalářská práce

Konstrukce identity učeného mága v textech Arbatel (1575) a Čtvrtá kniha okultní filozofie (1559) a její vztah k démonologii

Construction of the Identity of a Learned Magician in Arbatel (1575) and Fourth Book of Occult Philosophy (1559) and Its Relation to Demonology
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na rozbor identity učeného mága v anonymních textech Arbatel (1575) a Čtvrtá kniha okultní filozofie (1559), které byly vydány v 16. století jako tištěné knihy navazující na pozdně středověkou tradici rituálně magických manuskriptů. Zatímco identita pozdně středověkého mága se podle Franka Klaassena odvozovala z ideálů identity univerzitního učence, u obou textů z 16. století …více
Abstract:
This thesis analyses the textual images of identity of the learned magician in the anonymous texts Arbatel of Magick (1575) and Fourth Book of Occult Philosophy (1559) published in 16th century but linked to the late medieval tradition of ritual magic manuscripts. While the identity of the late medieval magician was derived, according to Frank Klaassen, from ideals of the learned identity of a university …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdenko Vozár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma