Karel Baleka

Bakalářská práce

Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu

Funding of the Government Budget with Focus on the Financial Market Instruments
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá státním rozpočtem a finančními nástroji užívanými k řízení státního dluhu. Také je v této práci popsán vývoj v čase a struktura státních pokladničních poukázek, střednědobých a dlouhodobých dluhopisů a státních spořících dluhopisů.
Abstract:
This bachelor thesis describes the government budget and financial instruments used for managing the national debt of the Czech Republic. The development and structures of the treasury bills, treasury notes, treasury bonds and government savings bonds are also analyzed in this theasis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Jarmila Radová
  • Oponent: Milan Pecka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81573