Barbora STAŇKOVÁ

Diplomová práce

Thematic Analysis of Kurt Vonnegut´s work

Thematic Analysis of Kurt Vonnegut´s work
Abstract:
ABSTRACT Staňková, Barbora. University of West Bohemia. April, 2011. Thematic Analysis of Kurt Vonnegut?s Work. Supervisor: Libuše Lišková. This thesis provides a thematic analysis of Kurt Vonnegut?s novels Slaughterhouse-Five and Cat?s Cradle. The themes that are analyzed are called ?American?s image? and ?Religion?. The topic ?American?s image? describes the ways Americans are presented in both novels …více
Abstract:
Tato diplomová práce je tematickou analýzou děl amerického spisovatele Kurta Vonneguta. Konkrétně zkoumá dvě témata ve dvou autorových románech Kolíbka a Jatka č. 5. Témata mají název ?Obraz Američanů? a ?Náboženství?. Tato práce zkoumá výskyt, funkci a dopad těchto témat v uvedených románech, stejně tak jako autorovo stanovisko a postoj ke zmíněným tematickým celkům. Výzkum a podrobná analýza textu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 22417

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Lišková, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Barbora. Thematic Analysis of Kurt Vonnegut´s work. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / AJ-HV