Theses 

Thematic Analysis of Kurt Vonnegut´s work – Barbora STAŇKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / AJ-HV

Barbora STAŇKOVÁ

Diplomová práce

Thematic Analysis of Kurt Vonnegut´s work

Thematic Analysis of Kurt Vonnegut´s work

Abstract: ABSTRACT Staňková, Barbora. University of West Bohemia. April, 2011. Thematic Analysis of Kurt Vonnegut?s Work. Supervisor: Libuše Lišková. This thesis provides a thematic analysis of Kurt Vonnegut?s novels Slaughterhouse-Five and Cat?s Cradle. The themes that are analyzed are called ?American?s image? and ?Religion?. The topic ?American?s image? describes the ways Americans are presented in both novels and compares the differences as well as the similarities that can be found in Cat?s Cradle and Slaughterhouse-Five. The topic called ?Religion? examines the significance of religious themes in these two novels and the ways the author integrates these themes into the novels? plot and structure.

Abstract: Tato diplomová práce je tematickou analýzou děl amerického spisovatele Kurta Vonneguta. Konkrétně zkoumá dvě témata ve dvou autorových románech Kolíbka a Jatka č. 5. Témata mají název ?Obraz Američanů? a ?Náboženství?. Tato práce zkoumá výskyt, funkci a dopad těchto témat v uvedených románech, stejně tak jako autorovo stanovisko a postoj ke zmíněným tematickým celkům. Výzkum a podrobná analýza textu ukázaly, že tato témata mají v románech jak zastoupení, tak i svou funkci, i když obojí se v obou románech liší. ?Obraz Američanů? v románech Kurta Vonneguta se ukázal být nepříliš lichotivým. K tomuto závěru přispívá autorův smysl pro humor, ironie a mnohdy také sebekritika. Jelikož sám autor je Američan, který pochází z americké střední třídy, toto zázemí pochopitelně ovlivnilo též jeho tvorbu a v románech Kolíbka a Jatka č. 5 se toto stanovisko také odráží. V románu Kolíbka se můžeme setkat s různými postavami, které reprezentují americký národ, ale zároveň se velmi liší. Vonnegut zde podtrhuje význam předsudků a nejrůznějších stereotypů, které jsou šířeny o Američanech a skrz které zároveň Američané vnímají sami sebe. Román Jatka č. 5 je prací, která vychází z autorových zkušeností z druhé světové války, kdy byl zajat a vězněn v Drážďanech, kde byl také svědkem strašného bombardování a zničení města. V tomto románu vypovídá o obrazu Američanů hlavně americká armáda, která je v tomto románu vykreslena v dost nelichotivých barvách. Podobně jako hlavní hrdina, který armádu v románu reprezentuje, je i armáda zbavena jakéhokoli nádechu hrdinství či důstojnosti. ?Náboženství? má v obou románech svou roli. V Kolíbce je náboženství exponovaným tématem, jelikož tento román je napsán v duchu falešného náboženství - bokononismu. Bokononismus je falešné náboženství, které otevřeně říká, že všechno, co hlásá, není nic jiného, než naprostá lež. I přes tuto skutečnost se těší na smyšleném ostrově San Lorenzo velké oblibě a zdejší obyvatelé v této filozofii nacházejí značnou útěchu pro své jinak bídné životní podmínky. Bokononismus je formálně velmi podobný skutečným náboženstvím, zejména křesťanství. Tato podobnost však vyzdvihuje parodické rysy tohoto smyšleného náboženského směru a také upozorňuje na časté nedostatky skutečných náboženství. Jatka č. 5 se sice na první pohled zdají být románem, který nemá s náboženstvím nic společného, ale při bližším prozkoumání vyjde najevo, že ani tento román se narážkám na náboženskou problematiku nevyhýbá. I když toto téma není v Jatkách č. 5 tolik zjevné jako v Kolíbce, tento román obsahuje celkem velké množství zmínek o křesťanství, předně ve formě ironické kritiky. Kromě toho, že podtitul románu naráží na křížové výpravy, křesťanství je také častým tématem knih Kilgora Trouta, fiktivního spisovatele science fiction, jehož podivné příběhy umožňují čtenáři pohled na zažité stereotypy z naprosto odlišné perspektivy.

Keywords: Americká literatura, Kurt Vonnegut, Obraz Američanů, Náboženství, Jatka č. 5, Kolíbka

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
  • Identifikátor: 22417

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Lišková, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=22417 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Barbora. Thematic Analysis of Kurt Vonnegut´s work. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz