Theses 

Analýza nanomateriálů a jejich interakce s bakteriálními populacemi – Eva Tuláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva Tuláčková

Bakalářská práce

Analýza nanomateriálů a jejich interakce s bakteriálními populacemi

Analysis of nanomaterials and their interaction with bacterial populations

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení vhodných technik k inhibici buněk mikroorganismů aplikací nanočástic na povrchy, kde je nutné zachovat vysoce sterilní prostředí. Cílem této práce je prověření hypotéz vlivu nanočástic oxidu titaničitého na bakteriální populace E. coli. Rešerše byla věnována odborným článkům, které se zabývaly tématem fotokatalýzy oxidu titaničitého. V práci byl zkoumán nanokompozit (oxid titaničitý/oxid křemičitý), který byl nanesen metodou Dip coating na testovací sklíčko. Fotoaktivní film a obyčejné sklíčko byly ověřovány v prostředí osvíceném UV světlem a ve tmě. Pro hodnocení interakce povrchů s oxidem titaničitým a E. coli byla použita norma ISO 27447 a statistická metoda Jednofaktoriální ANOVA. Dále byla zjišťována respirační aktivita bakterií a ukazatel Live/Dead. Výsledky experimentů potvrdily, že povrch fotoaktivní vrstvy potřebuje pro svoji funkčnost UVA záření.

Abstract: This bachelor thesis is focused on finding appropriate methodologies to inhibit cells by applying nanoparticles on surfaces where it is necessary to maintain a highly sterile environment. The aim of this work is to examine hypotheses concerning the impact of nanoparticles of titanium dioxide on bacterial populations E. coli. The research followed scientific articles focused on titanium dioxide photocatalysis topic. In this work, we have studied the nanocomposite (titanium dioxide/silicon dioxide) mounted on a plain slide using Dip coating method. The photoactive film and the plain slide were tested in UV light and dark environments. To evaluate the interaction with the titanium dioxide surfaces and the E. coli we used the standard ISO 27447 norm and Analysis of variance. Furthermore, the bacteria were tested for respiratory activity and Live/Dead. The experimental results confirmed that the surface of the photoactive layer needs for its functionality UVA radiation.

Klíčová slova: E. coli, denní světlo, fotokatalýza, nanočástice, oxid titaničitý

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jakubičková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32928 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Tuláčková, Eva. Analýza nanomateriálů a jejich interakce s bakteriálními populacemi. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz