Valeriia Levchenko

Bakalářská práce

Nezbytnost konkurence v bankovnictví

The need for competition in banking
Abstract:
In bachelor work was considered the necessity of banking competition, it essence and types, and was studied form of control of the competitive environment. Was made an analysis, which open the problems of competition between banks and modern mechanisms. Was also considered the mechanism of forming the competitive position of “Raiffeisen Bank Aval” and studied the development of banking services through …více
Abstract:
V bakalářské práci se uvážuje nezbytnost bankovní konkurence, její podstata a druhy, a je prozkouman způsob kontroly konkurenčního prostředí. Udělana analýza, která odhaluje problémy mezibankovní konkurence a také moderní mechanismy. Rovněž je uvážen mechanismus zakládání konkurenčního postavení banky "Raiffeisen Bank Aval" a zkouman vývoj bankovních služeb prostřednictvím celostátní sítě
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Larysa Rudenko-Sudareva, DrSc.
  • Oponent: Prof. Iurii Makhortov, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management