Bc. Lucie KIRSCHNEROVÁ

Diplomová práce

Komparace názorů na legalizaci měkkých drog u adolescentů a dospělých.

The comparison views of the legalization soft drugs by adolescents and adults.
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část má šest kapitol a podává stručný náhled do drogové problematiky. První dvě kapitoly vymezují cílové skupiny, na které je práce zaměřena. Třetí kapitola zachycuje základní pojmy, klasifikaci návykových látek, trochu historie a vývoj v České republice. Ve čtvrté kapitole najdeme podrobnou charakteristiku měkkých drog. Negativním následkům užívání …více
Abstract:
The Dissertation is divided into two parts. The theoretical part with its six chapters gives a brief opinion into drug matters. First two chapters define focus groups, to whom is the Dissertation dedicated. Third chapter intercept basic notions, classification of addective drugs, a bit of history and development in the Czech republic. In fourth chapter we find detailed characteristics of soft drugs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KIRSCHNEROVÁ, Lucie. Komparace názorů na legalizaci měkkých drog u adolescentů a dospělých.. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením