Bc. Lenka Galetová

Diplomová práce

Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska - Vzťahy medzi štátom a mimovládnymi organizáciami realizujúcimi ODA

Official development assistance of Slovakia - relations between state and NGOs as implementing partners of ODA
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to explore what types of relations could be distinguished (according to Najam´s theoretical concept) between state and non-governmental organisations in the case of the official development aid of Slovak republic carried out in countries of Western Balkan and Eastern Neighbourhood between 2009 and 2013. Using the typology of Pospíšil et al. individual non-profit organisations …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je zistiť aké vzťahy podľa typológie A. Najama je možné identifikovať medzi štátom a mimovládnymi neziskovými organizáciami v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR, ktorá bola vykonávaná v období od roku 2009 do roku 2013 v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Jednotlivé mimovládne neziskové organizácie, ktoré vykonávali oficiálnu rozvojovú pomoc, boli rozdelené …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy