Bc. Markéta Vodáková

Diplomová práce

Proces administrace veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Process of the administration of a public commission awarded out of the law routine nr. 134/2016 Sb. about a public commissions awarding in a valid wording
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko a zpracovat dotační analýzu obcí mikroregionu v kontextu administrace veřejných zakázek mimo režim zákona. Za pomocí metod situační analýzy, telefonického a dotazníkového šetření, analýzy rizik procesů řízení investic, byly navrženy jednotlivá doporučení v oblasti …více
Abstract:
This dissertation is about the analysis of the methodology of the assignment of a public commissions of a small scale of the microregion Valašskomeziříčsko Kelečsko and to process the grant analysis of microregion villages in the context of the administration of a public commissions out of the law routine. With the help of a situational analysis method,telephone and a questionnaire investigation, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
  • Oponent: Zuzana Wozniaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání