Karel Volf

Diplomová práce

Integrace metadat datového skladu

Metadata integration in data warehouse
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace byznys metadat specificky v kontextu datových skladů a Business Intelligence nástrojů. Metadata mohou poskytnout organizaci významné přínosy, pomoci vyřešit některé regulatorní požadavky a zvýšit využití BI nástrojů, a vyhnout se tak problému odmítnutí uživateli. Hlavními cíli diplomové práce jsou: návrh řešení integrace metadat dle teoretických …více
Abstract:
This diploma thesis aim at the implementation of metadata in the context of data warehouses and Business Intelligence. Metadata can provide significant benefits to the organization, help address regulatory requirements, and increase the use of BI tools to prevent user denial. The main goals of the diploma thesis are the metadata integration according to the theoretical knowledge from the first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2017
  • Vedoucí: Martin Matějka
  • Oponent: Ota Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70896