Bc. Kristýna Šulová

Bakalářská práce

Learning Strategies of a Student with ADHD in One-to-One English Classes

Learning Strategies of a Student with ADHD in One-to-One English Classes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá strategiemi učení studentky s ADHD v individuálních hodinách anglického jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje specifické poruchy učení s důrazem na poruchu pozornosti s hyperaktivitou a strategie učení používané při učení se cizímu jazyku. Praktická část se soustředí na informace získané studiem případové studie studentky s …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with learning strategies of a student with ADHD in one-to-one English language classes. The thesis is divided into theoretical and practical part. The purpose of the theoretical part is to describe specific learning differences with focus on attention deficit hyperactivity disorder, and learning strategies used when learning a foreign language. The practical part is based …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta