Zdeněk PAZDERA

Bakalářská práce

Příprava pro změnu elektrického vedení

Preparation for change of power line
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provedení kompletního návrhu pro náhradu venkovního vedení za kabelové ve vybrané lokalitě na základě analýzy a popisu současného stavu. Pro dosažení cíle bylo využito simulací provozních stavů nově navržených kabelových sítí v programu DNCalc. Jednotlivé modely simulací vyhodnocují napěťové a proudové poměry kabelových vedení při zohlednění stávajících a předpokládaných odběrů …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is a proposal of a replacement outdoor cable conduction of cable networks in a selected location. The proposal has supported an analysis and description of the current state. To achieve the goal, was used the simulation of the operating states for newly designed cable networks in a DNCalc program. The individual simulations assess the voltage and current ratios of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAZDERA, Zdeněk. Příprava pro změnu elektrického vedení. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Energetika / Energetika - teplárenství