Aneta Bednářová

Bachelor's thesis

Konkurence na železnici na Slovensku

Open Access Railway Competition in Slovakia
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je zjistit dopady open access na vývoj cen v osobní železniční dopravě na Slovensku Práce analyzuje ceny na trati Bratislava – Žilina – Košice, kde začalo po otevření trhu působit více dopravců. První část popisuje vývoj open access v zahraničí, druhá část možnosti konkurenční výhody a zkoumá cenové strategie. Ve třetí části se práce věnuje vývoji open access na Slovensku …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to determine the effects of open access to the development of prices in passenger rail transport in Slovakia. The thesis analyzes the prices on the Bratislava - Žilina - Košice line, where more carriers started to operate after the opening of the market. The first part describes the development of open access abroad, the second part the possibilities of competitive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy