Theses 

Konkurence na železnici na Slovensku – Aneta Bednářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Aneta Bednářová

Bakalářská práce

Konkurence na železnici na Slovensku

Open Access Railway Competition in Slovakia

Anotace: Předmětem bakalářské práce je zjistit dopady open access na vývoj cen v osobní železniční dopravě na Slovensku Práce analyzuje ceny na trati Bratislava – Žilina – Košice, kde začalo po otevření trhu působit více dopravců. První část popisuje vývoj open access v zahraničí, druhá část možnosti konkurenční výhody a zkoumá cenové strategie. Ve třetí části se práce věnuje vývoji open access na Slovensku. Závěrečná část obsahuje analýzy cen před a po otevření trhu konkurenci.

Abstract: The goal of the bachelor thesis is to determine the effects of open access to the development of prices in passenger rail transport in Slovakia. The thesis analyzes the prices on the Bratislava - Žilina - Košice line, where more carriers started to operate after the opening of the market. The first part describes the development of open access abroad, the second part the possibilities of competitive advantage and examines the pricing strategy. In the third part the thesis deals with the development of open access in Slovakia. The final part includes analyzes of prices before and after the opening of the market to competition.

Klíčová slova: Železnice, Slovensko, vývoj cen, frekvence vlaků, kvalita služeb Railway, Slovakia, development of prices, train frequency, quality of services

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 00:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz