Klára ZAPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Etická dimenze reklamy a význam reklamy ve výchovně vzdělávacím procesu

Ethical Dimensions of Advertisement and the Importance of Advertisement in the Educational Process
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na etickou dimenzi reklamy a vliv reklamy na děti ve vzdělávacím procesu. Zabývá se problematikou masových médií, charakteristikou reklamy, reklamními prostředky a historií reklamy. Zmiňuje také regulaci reklamy a druhy zakázané reklamy. Dále práce pojednává o sportovní reklamě. Závěrem je návrh osnovy na Téma: rekla-ma v mediální výchově.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the ethical dimension of advertising and the impact of advertising to children in the learning process. It deals with issues of mass media, characteristic of advertising, advertising resources and history of advertising. It mentions also the regulation of advertising and the types of prohibited advertising. Then it deals with sports advertising. Finally, it is suggested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
 • Vedoucí: ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETALOVÁ, Klára. Etická dimenze reklamy a význam reklamy ve výchovně vzdělávacím procesu. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchová - společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fzculp fzculp/2
3. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.