Bc. Daniel Jaroň

Master's thesis

Výpočet interakční energie amfifilních peptidů

Calculations of free energy of interaction of amphiphilic peptides
Abstract:
Coiled-coil (CC) je strukturní motiv, který je často přítomný v proteinech a to jak v uspořádání samotného proteinu tak jejich samouspořádaných struktur. Nejjednodušším typem CC je dimer složený ze dvou podélně orientovaných α-helixů držících u sebe pomocí hydrofobní interakce. Typickým charakterem takových helixů jsou specificky opakující se sekvence po sedmi aminokyselinách značených A-G. Cílem této …more
Abstract:
Coiled-coil (CC) is a structural motif very abundant among proteins and is one of the main structural components of self-assembly structures. The simplest type of CC is a dimer formed from two parallel α helices, which are bound together via hydrophobic interaction. Typical characteristics of such helices are specific pattern of seven amino acids noted A-G. The goal of the thesis was to investigate …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Robert Vácha, PhD.
  • Reader: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta