Bc. Štěpánka Bujárková

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na konkrétní organizaci

Occupational health and safety focused on a specific company
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části provádí seznámení se základy legislativy týkající se dané oblasti, vymezuje obecnou charakteristiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její podporu v prostředí podnikatelské sféry České republiky. V praktické části se věnuje zhodnocení …více
Abstract:
Annotation This bachelor's thesis deals with occupational health and safety issues in the specific company. It is dividend into two main parts. In the theoretical part it introduces the basics of legislation concerning to this area, defines the general characteristics of occupation health and safety and its support in the business environment of the Czech Republic. In the practical part it is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.