Bc. Pavel VYVLEČKA

Master's thesis

Stanovení vybraných ekosystémových funkcí z dat družice Sentinel

Determination of selected ecosystem functions from Sentinel data
Abstract:
Diplomová práce se zabývá nalezením vhodných algoritmů pro zpracování družicových dat Sentinel-2 a Sentinel-1. Výsledky algoritmů slouží jako kvantifikátory pro konečnou kvantifikaci ekosystémových funkcí. Algoritmy jsou zaměřeny na množství a strukturu biomasy, zásoby uhlíku v nadzemní biomase, vlhkost aktivního povrchu, vlhkost půdy a podíl fotosynteticky aktivní složky vegetace. Testování algoritmů …more
Abstract:
Main aim of diploma thesis is finding suitable algorithms for processing remote sensing data of Sentinel-2 and Sentinel-1 satellites. The Results of the algorithms are used as indicators for final quantification of ecosystem functions. The algorithms are focused on estimation and structure of biomass, carbon estimation in above ground biomass, moisture of active surface, soil moisture and proportion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VYVLEČKA, Pavel. Stanovení vybraných ekosystémových funkcí z dat družice Sentinel. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses fzgvdb fzgvdb/2
11/6/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11/6/2020
Marklová, E.
12/6/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.